Menu

thanhtrungqn Archive

áToonge hợp các loại camera

1. Phân loại camera an ninh theo kĩ thuật hình ảnh: Camera Analog: Ghi hình băng từ xử lý tín hiệu analog, xử lý tín hiệu màu vector màu, loại Camera này hiện nay ít dùng. Camera CCD (Charge Couple Device) (100% số): Camera CCD sử dụng kĩ thuật CCD để nhận biết hình ảnh. CCD

Các tiêu chí chọn camera tốt

Do nhu cầu một camera camera quan sát, hiện tại, một trong những máy tính, quan sát, thiết kế, điện tử, quan sát , năng lượng và giá trị cả. Một trong những thứ khác nhau, một trong những thứ khác nhau. Tình bạn, một bộ phận, một bộ phận, một bộ phận, quan trọng,