Menu

duong59 Archive

Tham khảo đánh giá một website chuẩn Digital marketing cần những tính năng nào

Một trong số các bạn làm marketing thì đã biết đến các thuật ngữ chuyên ngành như digital marketing và chuẩn digital marketing nhưng lại rất ít các bạn đặt câu hỏi làm thế nào để xây dựng một trong web chuẩn digital marketing. Năm 2019 hiểu rõ các tính năng đảm bảo phải có

Chỉ điểm thiết kế một website cần đảm bảo các chức năng nào để chuẩn Digital marketing

Tuy rằng nhiều người nắm rõ các khái niệm cơ bản như digital marketing và chuẩn digital marketing nhưng làm cách nào kiểm duyệt một trang web chuẩn digital marketing thì các bạn đều chưa làm được. Các tính năng để đánh giá và xây dựng trang web chuẩn digital marketing. Bài viết dưới đây

Những lý do chứng minh bạn cần sử dụng website cho các chiến dịch Digital Marketing của mình

Digital Marketing có những ưu điểm vượt trội hơn so với Marketinh truyền thống.Chẳng hạn như chi phí rẻ hơn,quảng bá mà không bị giới hạn về lãnh thổ… Bất kì doanh nghiệp mới nào bắt đầu thực hiện Digital Marketing cũng đều được khuyến khích là phải có website. Khi một doanh nghiệp sử dụng hình