Menu

chuyengia10 Archive

Nét độc đáo của kiến trúc Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia có nền văn hóa và bề dày lịch sử lâu đời. Thiết kế kiến trúc luôn có dấu ấn riêng, độc đáo và cực kỳ ấn tượng. Lịch sử kiến trúc Kiến trúc Nhật Bản thay đổi sâu sắc vào những năm 1868 khi xã hội hóa thân toàn diện